På skogspromenad i sällskap med en lupp

IMG_8178_650px-(1)

Ställdalens Naturstudieklubb fick ett erbjudande av Länsförbundet för Naturskyddsföreningen i Örebro län att delta vid inventeringen av skog och mark runt deras fastighet i Rundberget.
Den 10 juli fanns en artikel om gården införd i Kopparbergarn.
6 medlemmar från Ställdalens Naturstudieklubb deltog i inventeringen som pågick i två dagar mellan kl.10 och 16.

IMG_8128_650px

Ledare för inventeringen var Toni Berglund från Karlskoga.

IMG_8185_650px

Sivert Junholm från Lindesberg hör också till skaran av kunniga botaniker.
Efter en kort introduktion av vad vi kunde förvänta oss att hitta började vandringen.
Ganska snart insåg vi att inventera växter inte var något för de som har bråttom.
Förflyttningen är några hundratal meter i timmen. Det gäller att hinna titta både uppåt och neråt.

IMG_8148_650px

Ibland måste boken om signalarter tas till hjälp, även för dem som kan mycket om botanik.

IMG_8142_650px-1jpg

Tillgång till lupp är en förutsättning
Första intrycket var att skogen var mycket ”välstädad”. Den har skötts med stor omsorg. Det fanns nästa inga omkullfallna träd, lågor. Vandringen blev lätt eftersom hindren var få och artrikedomen stor.

IMG_8134_650px

Många relativt gamla granar granskades noga. Dom är bra värdar för olika sorters lavar. Några hade grenar som hängde neråt. Det indikerar att skogen snart kan klassas som naturskog.
17 signalarter antecknades. Rödgul trumpetsvamp hör till dem. En signalart indikerar höga naturvärden.

IMG_8130_650px

IMG_8212_650px

Däribland grynig blåslav och zontaggsvamp.

IMG_8156_650px

Kvastspik hittar man på aspkvistar.
Tre rödlistade arter nämligen svart taggsvamp, vedtrappmossa och mindre hackspett noterades.

IMG_8175_650px

Kaffepausen är viktigt, då kan man i lugn och ro gör en kort sammanfattning om vad som noterats.
Så var två intensiva dagar tillända. Känner att jag fått en stadigare grund att stå på när det gäller kunskapen om samspelet mellan olika biotoper på en relativt liten yta. Känner stor ödmjukhet för naturen och dess förmåga att skänka oss stressade människor tystnad, lugn och ro för en stund. Även om man inte har så stora kunskaper kan man ha stort utbyte av en skogspromenad.

Text: Thyra Lundell Foto: Bengt Lundell

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.