Historik

Ställdalens Naturstudieklubb bildades 1957 av några naturentusiaster som tillsammans ville utöva sitt intresse och gärna inspirera andra till att uppleva naturen.

Några av dessa är fortfarande aktiva i klubben, bl.a. Villy Andersson som varit klubbens kassör under alla dessa år.

Hemmamarkerna med dess omväxlande natur var det som mest engagerade. Man startade kurser i fågelskådning och satte upp en mängd fågelholkar. Det gjordes växtinventeringar.

På kanten av Rödmyren i Nittälvsdalen byggdes en övernattningsstuga för studier av bl.a. smålom och framför allt det rikliga orrspelet.

I början av 60-talet upptäcktes i Nittälvsdalen den då sydligaste kända förekomsten av slaguggla av Gunnar Björkman. Erik Rosenberg rådde då klubben sätta upp uggleholkar, vilket har resulterat i årliga häckningar där. På en holme i sjön Björken häckade tornfalk, den enda kända häckningen i Örebro Län vid den tiden. Klubben fick hjälpa Sveriges Radio med ljudupptagningar av både tornfalk och slaguggla.

Ofta besökta resmål utanför hemorten blev Dovrefjäll med dess myskoxar samt skådarresor till Öland.

 

Idag har klubben ca 100 medlemmar. Stadgarna som antogs är fortfarande aktuella.

Under den tid på året när det mesta i naturen vilar anordnas träffar med förläsningar inomhus. Men när våren kommer startas en livlig verksamhet utomhus.

Under senare år har en kamratkurs vi kallar ”Naturvandring” bedrivits. I februari brukar vi börja med att titta på överståndare och när sedan våren kommer igång görs exekutioner i Ställdalens omgivningar.

Vi gör utflykter för att skåda fågel. Årligen återkommande är utflykt till gärdena i Vasselhyttan under april för att möta vårsträckande fåglar. Parken runt Stjärnfors Bruk besöks alltid i månadsskiftet maj-juni. Utflykter till länets mer kända fågelområden brukar även samordnas. Något år görs en lite längre resa på några dagar. Den senast var först helgen i juni 2007. Då åkte 12 personer till Linnés Råsshult.

På uppdrag av Länsstyrelsen sköter klubben ängen vid Dansarbacken efter Nittälven. Där vårstädas och andra helgen i augusti anordnas slåtterfest. Medlemmarna ställer upp med liar och räfsor för att feja ängen. Efter utfört arbete serveras förtäring under trivsamma former. Intäkterna från Länsstyrelsen ger klubben möjlighet att anlita bra föredragshållare under den mörka årstiden.

Klubben har en klubbstuga i före detta St Kumlans skola. Sommarens aktiviteter avslutas alltid där med ett ärtsoppskalas i oktober.

Den förhållandevis stora areal av naturreservat som finns i Ljusnarsbergs Kommun är naturligtvis en tillgång för alla naturintresserade. I den vackra Nittälvsdalen väster om Ställdalen finns ett flertal av dem. Det finns långt gångna planer att binda ihop dem och skydda hela dalgången. Men vi har också lite norrlandsnatur i kommunen, nämligen Djupdalshöjden, som också planeras bli naturreservat och blir ett av de största sammanhängande i länet. Österut finns också den otillgängliga Jämmerdalen och den trollska Getryggsravinen.

Ställdalens Naturstudieklubb kommer att fortsätta visa naturintresserade personer på den fantastiska natur som vi har så nära inpå oss. Men också vidga vyerna med hjälp av goda föredragshållare. För trots det rika utbudet som TV ger är det ändå den direkta kontakten med vår natur som är det viktiga.

Ställdalen den 5 januari 2008
Thyra Jansson
Ordförande i Ställdalens Naturstudieklubb