Utflykt till Asköviken

Första stoppet på resan var vid Gniens naturreservat intill Ramnäs kyrka

DSC_0055_650px-1-650x374

På en flera hundra meter lång spång gick vi genom en urskog ut till fågeltornet.

DSC_0056_650px-1-650x398

Kolbäcksån vidgar sig här till en sjö. Tidig vår rastar sångsvanar och gäss på strandängarna.
Vi såg bland annat brunänder, grå och sädgäss, tranor, krickor.
Efter lunch i Surahammar fortsatte resan på vindlande vägar till Asköviken, vid Mälaren.

DSC_0058_650px-1-650x454

När det småskaliga jordbruket upphörde och betande djur försvann växte hagmarker, slåtter och strandängar och ädellövskogar igen. Genom olika projekt, med stöd av bland annat EU medel, har ett omfattande restaureringsarbete genomförts på sådana marker runt Mälaren. Arköviken är ett av 40 sådana områden.
Innan promenaden mot fågeltornet fick vi se och höra hur två korpar jagade en havsörn.
Vandringsleden gick genom en hage med stora gamla enar.
Här i skogskanten återupplivade vi minnen från barndomen, då vi lekte med granens ej ännu utslagna hanblommor.

IMG_0377_650px-1-650x407

Genom ädellövskog med blommande violer och gullvivor

DSC_0069_650px-1-650x406

IMG_0380_650px-1-650x416

kom vi ut mot strandängarna och i luften genljöd av skrattmåsarnas skriande.
Uppe i fågeltornet hade vi ett fantastiskt skådespel framför oss. I bakgrunden skymtade Tidö slott.

IMG_0392_650px-1-650x367

Skäggdoppingarna uppvaktade varandra. Skedänder och gräsänder simmade omkring. Skrattmåsarna jagade bruna kärrhökar. Små flockar av gäss var i luften hela tiden. Lugnt och stilla i strandkanten stod några gråhägrar. Rördrommen hördes, någon såg den också.
Alla deltagarna var engagerade, med kikare och kameror i högsta hugg!

IMG_0370_650px-1-650x416

På återvägen kom vi nära ett träd med mistel i. Det fanns många stora träd fulla med ”mistel bollar” här i området.

DSC_0074_650px-1-650x513

Försommaren var kommen här, björkarna var ljusgröna, lön och slån blommade.

IMG_0396_650px-1-650x401

DSC_0084_650px-1-650x436

Nöjda med dagen drog vi oss mot bilarna.

IMG_0401_650px-1-650x399

Text Märta Dahlberg
Foto Märta Dahlberg och Bengt Lundell

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.