Fjärilar och humlor

Ställdalens Fotoklubb och Ljusnarsbergs Trädgårdsförening gjorde en resa till Fjärils- och Humleträdgården i Karlskoga lördagen den 20 juli.

karlskoga3
Humlebo

Efter att ha intagit en smaklig lunch på Nya Pumphuset (rekommenderas) var vi redo för några timmars njutning av växter som fjärilar och humlor gillar.

karlskoga1

Ingrid Norrudde och Hans Jansson från Karlskoga Naturskyddsförening tog vänligt emot oss och berättade om trädgårdens tillkomst och lotsade oss genom trädgården.

karlskoga5

2010 fick sökte man ett bidrag från riksförbundet. Med det bidraget som grund satte man igång att röja på Sågholmen som ligger i anslutning till Björkborns Herrgård. Att det blev just där var att en man på ideell basis röjt och fått fram en liten lund där det tidigare stått ett torp. Mesta arbetet lades ner för att få undan alla rötter efter träd och buskar. Ett 40-tal ideellt arbetande personer tillbringade många timmar med att anlägga trädgården. Efter två år 2012 var man redo för invigning. Vid det tillfället gjorde Göran Holmström, expert på humlor, en inventering och hittade bl.a 4 arter humlor och 4 arter solitärbin.

karlskoga2
Honungsfacelia

Man planterade bara gamla svenska kulturväxter, buskar och träd. En låg mur av cindersten för att få lä från norr har byggts. 8 planteringar med ca 140 olika perenner och lökväxter studerades och frågorna till våra guider var många. Växterna har man mestadels fått eller hittat på ödetomter. En liten äng med vilda sommarblommor kompletterar rabatterna. Även växter som man normalt inte vill ha i sin villaträdgård är välkomna där, men vid komposten. Visst finns det någon vrå i din trädgården där även nässlorna kan få växa? De är bra barnkammare för fjärilslarver.

Ingrids favorit är strålöga. Den bör placeras för sig själv eftersom den förökar sig villigt. Bra att dela med sig av.

karlskoga4
Det finns många växter att studera

För skötsel av trädgården ställer 40 personer upp som var och en har ansvar för en vecka under 19 växtveckor. Det innebär att en vecka/person och vartannat år. Man har också gemensamma arbetsdagar vår och höst.
Efter ett par timmar var vi eniga om att vi haft en mycket fin upplevelse och vi fick många ideer med oss hem till Ljusnarsberg.

Har ni era vägar förbi Karlskoga leta gärna reda på Fjärils-och humleträdegården. Den är inte inhägnad så det är bara att ta sig en stund när man har tid. En titt på Svenska Naturskyddsföreningen i Karlskogas hemsida ger också bra information.

Text och foto: Thyra och Bengt Lundell

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.