Finnklint

finnklint

Finnklint Foto: Märta Dahlberg

Lördag den 28 juli hade vi i Ställdalens Naturstudieklubb besök av Daniel Gustafson från länsstyrelsens Naturvårdsenhet. Det var  främst det ovanligt stora bestånd av Finnklint som finns vid Fäbodbacken i Basttjärn, som fick honom att komma. Det är en mycket rar växt som endast finns på enstaka ställen i Örebro Län och som kom med svedjefinnarna till trakten. Varje år räknar Naturstudieklubben dem och rapporterar till Artportalen. Räkningen tillsammans med Daniel visade att beståndet ökar. Tyvärr hade inte blommningen satt igång än p.g.a väderläget  men vi räknade in 921 stjälkar med knopp varav fyra blommande. Det kommer att bli väldigt vackert där om en dryg vecka. Eftersom Finnklint nte är allmänt förekommande, bör lokalen skyddas mot igenväxning.

Vi åkte vidare mot Ö Born i Ställdalen Ett stopp gjordes vid koppargruvorna. Det vore önskvärt med en ny upplysningstavla över det området. Vi kom också med förslag på återställande av gamla stigar t.ex.till Finngruvorna och och av den sägen omspunna Brudgumsvägen. Där finns också ett par rara växter nämligen Fält- och Ängsgentiana. De är överblommade men räknadés vid midsommartid. Tyvärr kom det regn så kaffet fick drickas inne i Hyttruinen.

Trots hällande regn tog vi en promenad vid de biologiska dammarna, som renar vattnet från bruket och  konstaterade att krickorna hade fått  stor tillökning denna sommar. Daniel blev mycket intresserad av det vi hade att visa och kommer säkert tillbaka.

Se bildspel från utflykten här!

Text: Thyra Lundell och Märta Dahlberg

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.