Program 2018

Torsdagen den 1 februari kl. 19.00. Bruksgården. Janos Jurka visar bilder under rubriken ”Ett år i naturen”. Kaffeservering

Lördagen den 24 februari kl. 15.00 Bruksgården.
Årsmöte. Bengt Lundell visar bilder från klubbens aktiviteter 2017 . Märta visar bilder från Botanikdagarna 2017. Lättare förtäring.

Torsdagen den 8 mars kl. 20.00. Vi åker ut i senvinternatten och lyssnar efter ugglor. Samling på Ahlstroms parkering. Medtag fika. Klubben bjuder på korv. Kjell Hansson samordnar.

Lördagen den 21 april kl. 10.00. Samling vid Bruksgården för en vandring i något naturskyddsområde. Medtag fika. Kom gärna med förslag till Kjell Hansson tel.0580-20173.

Lördagen den 5 maj kl. 15.00. Fagardag på Dansarbacken. Förberedelse inför höstens slåtter. Medtag fika. Klubben bjuder på korv.

Lördagen den 26 maj kl. 6.00. Besök vid fågeltornet i Morskoga. Det går bra att ansluta under tidig förmiddag. Medtag fika. Kontaktperson Thyra 0580-20166

7-9 juni. Resa till Värmland. Övernattning på vandrarhem. Program till deltagarna senare. Anmälan till Leif 0580- 20564 eller Bengt 0580-20166 senast 3 maj. Begränsat antal deltagare 16 personer.

Söndagen den 17 juni kl. 14.00. Vilda blommornas dag. En aktivitet som pågår i hela Norden. Vår vandring kommer att vara handikappanpassad. Medtag fika. Samling på Ahlstroms parkeringsplats. Kontaktpersoner Märta 0240-661003 eller Thyra 0580-20166.

Lördagen den 14 juli kl.9.00. Resa till Trolldalen i södra Dalarna. Medtag fika. Samling på Ahlstroms parkering.

Lördagen den 11 augusti. Slåtter på Dansarbacken. Start kl. 10.00. Medtag räfsor och/eller lie, samt kaffekorg för eget behov. Klubben bjuder på lättare förtäring. Ev. får vi musikunderhållning.
Detta arrangemang är en viktig inkomstkälla för klubben då vi får EU- bidrag för skötseln. Vi har åtagit oss att sköta ängen och därför behövs det många arbetsvillig armar.

Lördagen den 25 augusti kl. 9.00. Resa till Alntorps ö. Nora. Samling på Ahlstroms parkering. Medtag fika.

Lördagen den 1 eller 8 september. Familjedag i Stora Kumlan. Ev. tillsammans med Folketshus-föreningen. Program senare.

Söndagen den 16 september kl. 14.00. Kulturvandring med Håkan Mossberg. Medtag fika. Samling på Ahlstroms parkering. Vandringen sker i samverkan med Hembygdsföreningen.

Lördagen den 6 oktober kl. 15.00. Ärtsoppsfest i klubbstugan. Tag gärna med egen tallrik. Anmälan till Kerstin 0580-43035 eller Kaija 0580-20458 senast 30/9 för planering av mängd soppa.
OBS endast föranmälda garanteras soppa.

Torsdagen den 8 november kl. 19.00 Thomas Johansson visar bilder. Medarrangör Fotoklubben. Kaffeservering.

December. Luciafirande i Hörkens kyrka. Se kommande annons.

Varmt välkomna till årets aktiviteter!